Az Erő legyen veletek !

Ecsedi Ákos, Johannes Rudolf, Valery Kleshnev, Julie Alexander
2015. 10. 27. 00:00:00
Az Erő legyen veletek !

A sorozat harmadik részében  elérkeztünk a hajóban ébredő erők méréséhez. Minden rész egy mérési szintet képviselt,  így az első rész a felszíni jellemzők, mint pl. a sebesség, mérési kérdéseit tárgyalja, a második rész a hajóhajtás és a gyorsulásgörbe összefüggéseivel foglalkozik,  a jelenlegi fejezetben pedig eljutunk a legénység tagjaihoz köthető erő, munka és teljesítmény diagramokig. 

A sorozat harmadik, egyben az utolsó részében  elérkeztünk a hajóban ébredő erők méréséhez. Minden rész egy mérési szintet képviselt,  így az első rész a felszíni jellemzők, mint pl. a sebesség, idő, csapásszám mérési, értelmezési kérdéseit tárgyalja, a második rész már egy szinttel mélyebbre hatol, a hajóhajtás és a gyorsulásgörbe összefüggéseivel és mérésével foglalkozik, míg végül a jelenlegi fejezetben eljutunk a mozgatórugókig, a legénység tagjaihoz köthető erő, munka és teljesítmény diagramokig.

Minden mérési szintnek megvan a maga haszna és mérőeszközei. Amíg a sebességmérők a hajóban on-line motiválhatják az erre alkalmas versenyzőket, addig a gyorsulás és erőmérés értelmezése inkább az edző dolga, csak elvonja a versenyzők figyelmét. A célom a sorozattal az volt, hogy áttekintsük  a lehetőségeket, a szándékhoz és a háttérhez leginkább illeszkedő mérőeszközök kiválasztása érdekében.

Erődiagram

Az  alábbi  V Klesnev-től kölcsönzött ábra a hajó, az evezős és a lapátból álló rendszer külső és belső erőinek egyszerűsített ábrája. A belső erők a rendszer elemek között hatnak, míg a külsők a hajó és a külvilág között jelentenek kapcsolatot. A hajó hajtásában közvetlenül részt nem vevő erők nincsenek feltüntetve.

A hajótest gyorsulását, végsősoron a sebességét, azon erők eredője határozza meg  amelyek közvetlenül a hajótestre hatnak.

A hajótest direkt kapcsolatban a lábtartóval-, a villázaton keresztül a tulipán tengelyével-,   és a héjazattal van. A belső erők a lábtartón keresztül hatnak a hajóra úgy, hogy a lábtartóra ható erő ellensúlyozza  a markolati erőt  és az evezős tömegközéppontjának előre hátra mozgatását. A tollon keresztül a vízre támaszkodó lapát  pedig emelőként a tulipán tengelyén keresztül mozgatja a hajót  A hajó futását a sebesség négyzetével arányos közegellenállás fékezi. 

Feredő hajtóerő = Fgate – F foot - Fdrag

 • Fgate   = A tulipán tengelyére ható erő mozgásirányú komponense
 • F foot   = A lábtartóra gyakorolt erő mozgásirányú komponense
 • Fdrag    = A héjazatra ható víz és légellenállás összege

Az így kapott összefüggés az összekötő kapocs a hajóban ható erők eredője és a már  korábban a második részben elemzett hajó gyorsulás között ( http://www.sportelektronika.hu/blog_2/a_hajo_gyorsulas_merese_1_23 )  Az Feredő hajtóerő  osztva a hajó és az evezős(ök) együttes tömegével adja a hajó eredő gyorsulását. 

 

A baj csak az, hogy a fenti erők ( Fgate, Ffoot ) a valóságos, mérhető erőknek a vízszintes, tengelyirányú vetületei, amelyek nagysága a csapás lefutása alatt folyamatosan változik (2.).  Az alábbi ábrasoron pl. jól látszik, hogy a valóságos lábtartó erőnek nemcsak vízszintes, de függőleges komponense is van, amely az áthúzás időszakában kiemelni igyekszik az evezőst a gurulóülésből. Ez utóbbi a hajóhajtásban nem vesz részt, mégis részt  kér az evezős energiájából.

2. Lábtartó erő „hasznosulása”

Ugyanez a helyzet a tulipán tengelyére ható erővel ( Ftengely ), amelynek a szögállástól függő komponensei hajtják a hajót ( Fgate ) és járulékosan befelé vagy kifelé feszíti a tengelyt (Fimproduktív). A hajó mozgásirányára merőleges, oldalirányú erőkomponensek a hajó hajtásában nem vesznek részt, de improduktív módon fogyasztják az evezős energiáját. (3.)

 

3. A tulipán tengelyére ható erő komponensei

 

Láthattuk tehát, hogy az evezős-hajó rendszerben az egyes evezősök által befektetett energiának csak egy része fordítódik a hajó hajtására, ezért a hajó mozgásából csak a hasznosuló erőfeszítésekre tudunk visszakövetkeztetni. Hatékonysági kérdésekre, illetve arra, hogy ki mennyivel járul hozzá a hajó hajtásához, csak egyénenkénti erőmérés alapján tudunk válaszolni.

 

Következnek az  erőmérő szenzorok

 

 

 

 

Tartalomhoz tartozó címkék: hír
blog comments powered by Disqus
HOT product !

 NK Empower mérő tulipán

Mérési lehetőségek : 

 • Vízfogási szög
 • Szabadítási szög 
 • Csapáshossz
 • Effektív csapáshossz
 • Erő
 • Teljesítmény
 • Csapásonkénti munka
 • Átlagmunka csapásonként
Gyártók
NK katalógus

http://www.nkhome.com/pdfs/NK_RowingCatalog_lowRes.pdf

Töltse le legújabb NK katalógusunkat

Legnépszerűbbek
Kestrel Wireless Datablogger

Speed Coach GPS SUP

SpeedCoach SUP ( VO2) mérés