A hajó gyorsulásgörbe kiértékelése

Ecsedi Ákos ( Johannes Rudolf )
2015. 05. 06. 00:00:00
A hajó gyorsulásgörbe kiértékelése

A gyorsulásgörbe alakulása és az ebből származtatható következtetések közelebb visznek minket a hajóhajtás törvényszerűségeinek megértéséhez. A megértés azonban önmagában kevés az objektív kiértékeléshez, mérőszámok kellenek amelyek egyértelműen minősítik az aktuális teljesítményt. 

Az előző részben eljutottunk egy olyan mérési lehetőséghez, amely megbízható pontossággal térképezi fel a hajtóerő csapásonkénti alakulását, a legénység együttes munkájából a haladásra és a veszteségekre fordított energiát. A gyorsulásgörbe alakulása és az ebből származtatható következtetések közelebb visznek minket a hajóhajtás törvényszerűségeinek megértéséhez. A megértés azonban önmagában kevés az objektív kiértékeléshez, mérőszámok kellenek amelyek egyértelműen minősítik az aktuális teljesítményt.

Nagy számú ismert eredményű futam  és jellegzetes technikájú versenyző csapásgörbéinek összehasonlításával kiszűrhetők azok a karakterisztikus részletek, amelyek szerepet játszhatnak a végeredmény alakulásában.

 

Vízfogás karakterisztikus eltérése  különböző szintű sportolónál  ( Kleshnev )

A részleteltérések számszerűsítésével olyan  mérőszámok képezhetők, amelyek a görbe nélkül is képviselik az eltérés jellegét és mértékét . Nincs kőbe vésett igazság. A különböző elméleti műhelyekben a görbék felvétele azonos, a kiértékelésük már csak hasonló, a mérőszámok pedig  különbözőek. Azonban bármelyik hatékonysági mutatót is választjuk, egy valami közös bennük :  mindegyik a minél magasabb csapásonkénti átlagsebesség irányába mutat…

Az alábbi mérőszámok és értékelések a Rowing in Motion műhelyéből, Johannes Rudoph  tollából származnak, tekintettel arra, hogy ő egyike azoknak akik teljes felhasználói rendszert nyújtanak és kellő hangsúly fektetnek a részletes és szakszerű publikálásra.

Csapás hatékonyság

A csapás hatékonyság mint a neve is mutatja, azt számszerűsíti, hogy  mennyire hatékony a legénység erő eloszlása a csapás folyamán. A triviálisnak tűnő alapelképzelés az, hogy a legénység minél magasabb sebességet képes minél tovább fenntartani, a hajó annál nagyobb átlagsebességet ér el a csapás folyamán. A grafikonunkon, ha a függőleges tengelyen a sebességet, a vízszintesen az időt mérjük, akkor a csapás hatékonyság a sebesség görbe alatti terület nagyságát jelenti ( kékkel jelölve ). 

( http://www.rowinginmotion.com/stroke-efficiency-explained/ a matematika szerelmeseinek ) 

 

A sebesség-idő görbe alatti terület a matematikusok és fizikusok egybehangzó véleménye szerint távolság jellegű, ezért a csapás hatékonyságot is méterben mérjük. Óvatosnak kell lennünk ennek a számnak távolságként értelmezésében, mert ez nem a csapásonkénti távolság  ( kevesebb annál  ) mivel nem abszolút, hanem relatív sebességet mérünk* ( függelék ) .  Jó evezősök 2.5 and 3.5m közötti csapás hatékonyságot képesek elérni egypárevezősben.

Mi befolyásolja a csapás hatékonyságot ? A két legfontosabb faktor a vízfogás és a visszakocsizás kivitele. Emlékezzünk vissza, hogy a hajó a vízfogáskor a leglassabb, azért fontos, hogy a hajót maximumra gyorsítsuk vissza. Az áthúzási fázis után maximális sebességgel lépünk a visszakocsizási szakaszba. Mivel a visszakocsizási szakasz elég hosszú, azért fontos a sebesség  megőrzése, amilyen hosszan csak lehetséges. A fenti grafikonon például azt láthatjuk, hogy a lassulás ( piros ) nagyon korán bekövetkezik a visszakocsizás fázisában, összhangban a sebesség visszaesésével ( zöld ) .

 

Vízfogás időtartama

A vízfogás időtartama az az idő, amíg a hajó lassul a vízfogás alatt. A lassulási periódusnak azt az időszakot tekintjük, amíg a gyorsulásgörbe a negatív térfélen tartózkodik és az időtartam hosszát a zéró tengely oda-vissza metszései között mérjük.

 

A vízfogás időtartamát másodpercekben mérjük, értéke minél kevesebb annál jobb. Egy jó visszakocsizással rendelkező legénység elérheti  0.35s alatti vízfogási időtartamot is. Emlékezzünk azonban, hogy a vízfogás nemcsak arról szól milyen hosszan lassítjuk a hajót, de arról is milyen intenzitással.  Azt, hogy mennyire jól menedzseli a legénység ezt az optimalizálási feladatot,  a csapás hatékonyságában láthatjuk. 

 

Vízfogás hatékonyság

A lapát vízbemerülése után fontos, milyen gyorsan tudjuk megkezdeni a hajó gyorsítását újra. A vízfogás hatékonyságát annak az egyenesnek a meredeksége adja, amely a negatív gyorsulás maximumát köti össze a nulla gyorsulást jelentő zéró tengely metszéspontjával. A csapás hatékonysága a kék vonal meredeksége. Előnyös a magas vízfogás  hatékonyság  mert azt jelzi, hogy a hajó sebessége  meredeken növekszik a vízfogásnál.

 

 Check faktor

 

 A check faktor egyszerűen a különbség a hajó relatív sebességének  minimuma és maximuma között.Az alacsony check faktor simább mozgást jelez a hajó futásában, ami előnyös a mert minimalizálja a hajó közegellenállásából eredő  energia veszteséget. A hajó gyorsításakor a sebességgel négyzetesen növekvő közegellenállással kell megküzdenünk, így minél alacsonyabb relatív sebesség minimumról kell a hajót visszagyorsítani, annál nagyobb energia befektetéssel kell számolni.Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora átlagsebességnél a különböző formájú sebesség görbék nagyon különböző energia felhasználást eredményeznek.

Végül a mérőszámok, görbék megléte jó dolog, de a vizualizációjuk, áttekinthető bemutatásuk egy kisméretű  kijelzőn  valódi kihívás...

 

 

A számított jellemzők és görbék közös elhelyezése iPod  képernyőn 

 

 Függelék :

*A hajó alapból egy eredő átlagsebességgel utazik. A diagramokon ez az átlagsebességhez viszonyított ( relatív ) sebességváltozás és a hozzá tartozó gyorsulás görbe van feltüntetve. A pozítív szakasz az átlagsebesség  feletti, a negatív az átlagsebesség alatti sebességeket jelenti.

 

következik csapásfejlesztés gyorsulásgörbe alapján

Tartalomhoz tartozó címkék: hír
blog comments powered by Disqus
HOT product !

 NK Empower mérő tulipán

Mérési lehetőségek : 

  • Vízfogási szög
  • Szabadítási szög 
  • Csapáshossz
  • Effektív csapáshossz
  • Erő
  • Teljesítmény
  • Csapásonkénti munka
  • Átlagmunka csapásonként
Gyártók
NK katalógus

http://www.nkhome.com/pdfs/NK_RowingCatalog_lowRes.pdf

Töltse le legújabb NK katalógusunkat

Legnépszerűbbek
Kestrel Wireless Datablogger

Speed Coach GPS SUP

SpeedCoach SUP ( VO2) mérés